Quy trình tái chế nhôm phế liệu

Làm thế nào nhôm được tái chế: https://thumuaphelieugiacao.com.vn/tai-che-nhom-phe-lieu

Người tiêu dùng ném lon nhôm và giấy bạc vào thùng rác.

Sau đó nhôm được thu gom và đưa đến nhà máy xử lý.

Trong nhà máy xử lý, nhôm được phân loại và làm sạch sẵn sàng để xử lý lại.

Sau đó, nó trải qua một quá trình nấu chảy lại và biến thành nhôm nóng chảy, điều này loại bỏ các lớp phủ và mực có thể có trên nhôm.

Nhôm sau đó được tạo thành các khối lớn gọi là thỏi. Mỗi thỏi chứa khoảng 1,6 triệu lon đồ uống.

Các thỏi được gửi đến các nhà máy nơi chúng được cán ra, điều này giúp nhôm có độ dẻo và độ bền cao hơn.

Sau đó, nó được làm thành các sản phẩm nhôm như lon, gói sô cô la và bao bì bữa ăn sẵn.

Trong vòng ít nhất 6 tuần, các sản phẩm nhôm tái chế sau đó sẽ được gửi trở lại các cửa hàng để sẵn sàng sử dụng trở lại.

https://thumuaphelieugiacao.com.vn/nhom-phe-lieu