5 เหตุผล ที่หลาย ๆ คนสงสัย ทำไมประเทศไทยถึงไม่มีบ่อนคาสิโน

1. เพราะว่า อีกหลาย ๆ คนในสังคมมองว่าการพนันจะนำพาไปสู่ปัญหาการก่ออาชญากรรมร้ายแรง เช่น บางคนอาจจะหมดเนื้อหมดตัวในการเล่นคาสิโน ทำให้จนตรอกต้องปล้น จี้ ชิงทรัพย์เพิ่มมากขึ้น กลัวทำให้สังคมอยู่อย่างไม่เป็นสุขคอยหวาดระแวงตลอดเวลา

2. เหตุผลด้านเศรษฐกิจ บางกลุ่มมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ เกิดจากการซื้อขายสินค้านำเข้าและส่งออก ไม่ใช่การที่คนภายในประเทศนำเงินไปรวมกันไว้ในคาสิโนผู้ที่ได้ประโยชน์มากสุดคือนายทุน และรัฐบาลที่ได้งบบริหารจัดการ แต่คนภายในประเทศมีรายได้หรืออำนาจในการใช้จ่ายน้อยลง หากเป็นเช่นนี้คงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอน

3. เป็นความขัดแย้งในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ไม่สามารถทำให้เกิดบ่อนคาสิโนในเมืองไทยได้ เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ปฏิบัติตนดีอย่างเคร่งครัด หากเกิดอาชญากรรมเพราะคาสิโนคงเสียภาพลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแน่นอน

4. ผิดศีลธรรม เพราะคนไทยทุกคนนับถือศาสนาพุทธถูกสั่งสอนให้เชื่อในเรื่องการรักษาศีลให้ได้ 5 ข้อเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์พึงมี และการมีคาสิโนก็ถือว่าผิดเพราะเป็นสิ่งอบายมุขที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว

5. หลายคนให้เหตุผลว่ากลัวบ่อนคาสิโนจะเป็นช่องโหว่ของการฟอกเงินชั้นดี ที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายที่คนไทยรับไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามเหตุผลทั้งหมดที่ได้กล่าวไปข้งต้น เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างคนในสังคม แต่ถ้าหากลองเอาเหตุผลเหล่านั้นไปพิจารณาเอาเองให้ถี่ถ้วน แล้วมองดูประเทศใกล้เคียงที่นับถือหรือเป็นเหมือนเราทุกอย่างแต่เขาก็ยังเปิดบ่อนคาสิโนได้ แถมประเทศเขายังมีรายได้เงินหมุนเวียนอย่างมหาศาล 

UFABET