Your Cart
  Subtotal
  US$0

  Card

  ···· ···· ···· 4242
  Test card

  05/18

  Card

  Use a different card?

  Card

  pp paypal

  or pay with

  We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

  or pay with

  Your purchase was successful!

  We charged your card and sent you a receipt

   Gumroad Library

   Download from the App Store or text yourself a link to the app

   Hawkerpedia

   Nhiệm vụ của Hawkerpedia rất đơn giản: mang đến cho bạn những ý kiến ​​trung thực và đáng tin cậy nhất về địa điểm ăn uống quanh Singapore. Sẵn sàng trở thành tiếng nói rõ ràng trong cộng đồng ẩm thực Singapore, chúng tôi là một nguồn tài nguyên bách khoa và thị trường trực tuyến cho tất cả những thứ địa phương và ngon miệng.
   Nội dung của Hawkerpedia bao gồm các đóng góp do người dùng tạo và các bài đánh giá & hướng dẫn nội bộ; chúng tôi cũng tự hào nói rằng chúng tôi có các quầy bán hàng rong & cà phê toàn diện nhất Singapore, các quán ăn độc lập và danh mục đồ ăn tự làm. Hawkerpedia cũng tận tâm hỗ trợ các doanh nhân F&B nhỏ và độc lập. Chúng tôi mong muốn đơn giản hóa hoạt động của họ và cung cấp nền tảng để họ tiếp cận cơ sở khách hàng rộng lớn hơn để phát triển doanh nghiệp của mình.
   https://www.hawkerpedia.com.sg/vi https://www.kickstarter.com/profile/1078117365/about https://www.linkedin.com/in/hawker-pedia-3646a520a/ https: // www.pinterest.com/hawkerpedia3 https://hawkerpedia.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/192354793@N04/ https://www.goodreads.com/hawkerpedia https://vi. gravatar.com/hawkerpedia https://about.me/hawkerpediacom https://hawkerpedia.wordpress.com/ https://angel.co/u/hawker-pedia https://www.behance.net/hawkerpedia https: //dribbble.com/hawkerpedia/about https://flipboard.com/@hawkerpedia/hawkerpedia-thrf7sd8y

   Theo dõi các bài đăng về những gì Hawkerpedia đang tạo.

   Powered by Gumroad