Edit product
Your Cart
  Subtotal

  Is this your street address?

  Card

  ···· ···· ···· 4242
  Test card

  05/18

  Card

  Use a different card?

  Card

  pp paypal

  or pay with

  We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

  or pay with

  Please confirm your location:
  You'll be charged .

  Your purchase was successful!

  We charged your card and sent you a receipt

   Gumroad Library

   Download from the App Store or text yourself a link to the app

   €9.99+

   [eBook]Een brug tussen driften en mythen - Wouter Mareels

   Een brug tussen driften en mythen,

   Een inleiding tot het werk van Leopold Szondi

   door Wouter Mareels


   Dit werk tracht het Szondiaanse denken te introduceren binnen het Nederlandstalige psychoanalytische veld door bruggen te slaan naar andere psychoanalytische theoretici zoals Freud, Lacan, Dolto, … 

   Daarbij wordt er gezocht naar een zekere commensurabiliteit tussen deze auteurs via het raamwerk van de Szondiaanse driftentheorie bestaande uit 8 polaire driftfactoren, gegroepeerd binnen 4 driftvectoren. Deze driftvectoren en –factoren schetsen een beeld van de interne dynamiek in een persoon en laten hem toe te reflecteren over zijn lotsgevallen in liefde, werk en dood. 

   In dit werk wordt de pure mathematische interpretatiemethode van Szondi uitgebreid naar het veld van de fantasma’s. Szondi benoemde elk van de polen van de driftfactoren met werkwoorden, welke gegroepeerd in vectoren tot “organisaties van betekenaars” of fantasma’s verworden. De fantasma’s zijn dus onmiskenbaar talige psychische producten van het driftleven in de mens. 

   Deze fantasma’s worden hierbij ook afgepast tegenover 4 oermythes, waarvan de mythe van Oedipus de belangrijkste is, maar waarnaast ook deze van het Aardse Paradijs, Kaïn en Abel en als laatste ook Isaac en Abraham een plaats toebedeeld krijgen binnen een denkraam dat verschillende posities binnen de vectoren omvat, naast referenties naar de verschillende fases bij Dolto, of stappen op de “Graphe du Désir” van Lacan. 

   Op deze wijze wordt het mogelijk organisaties van betekenaars te isoleren bij verschillende fantasmatische posities. Deze kunnen handig van pas komen wanneer men de woorden of verhoudingen in de taal die men door de patiënt uitgesproken hoort worden wil kunnen plaatsen binnen zijn positie in de subjectwording. Maar mythes omvatten ook telkens een onzegbare kern. Deze mythes of organisaties van betekenaars rondom deze onzegbare kern kunnen ook aangewend worden als projectief materiaal teneinde de patiënt, welke soms moeilijkheden ondervindt iets over zichzelf te zeggen, toch een symbolisch kader te bieden waarbinnen hij of zij zich kan situeren teneinde iets van zijn lijden uit te drukken en de eigen rol daarbij te zien. Dit kan een grote hulp zijn in het werk met mensen met een Aktuaalpathologische structuur. Want alvorens men iets kan analyseren, moet er eerst iets analyseerbaar zijn, namelijk een mens die een verhaal bevat dat hem in relatie plaatst tot een significante Ander.

   You've purchased this product

   See it in your library

   View in Library
   Sorry, this item is not available in your location.
   Sold out, please go back and pick another option.

   Name a fair price:

   Checkout

   [eBook]Een brug tussen driften en mythen - Wouter Mareels

   Enter your info to complete your purchase

   Card

   ···· ···· ···· 4242
   Test card

   05/18

   Card

   Use a different card?

   Card

   pp paypal

   or pay with

   We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

   or pay with

   Please confirm your location:
   You'll be charged US$11.22.

   Your purchase was successful!

   We charged your card and sent you a receipt

    Gumroad Library

    Download from the App Store or text yourself a link to the app

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad