Edit product

€6

Трудни ситуации

Ако се намираш в сложна семейна ситуация, тя може да бъде значително подобрена с помощта на тази книга!

Ако познаваш приятел със семейни проблеми, „Трудни ситуации“ е изключително подходяща за подарък.

Ако си учител, книгата ще ти помогне да помагаш на родители, срещащи предизвикателства в своите отношения.

Ако си специалист в областта на умственото здраве, ще имаш възможност да почерпиш от опита ми при работата си с двойки и да им помогнеш да подобрят своето положение.

За съжаление, по-голямата част от двойките днес се оказват в трудни житейски ситуации, в които единият от партньорите често отказва да поеме отговорост.

Ето обичайните поведения:

изневяра;

липса на финансова ангажираност;

игнориране;

избягване на секса;

самовглъбяване;

депресия;

егозиъм;

вербална и физическа агресия;

безотговорност;

сърдене и мълчание;

самовлюбено поведение;

небрежност;

наличие на зависимости;

потайност…

… и много други.

По време на практиката се срещам с подобни случаи на почти ежедневна основа в продължение на 20 години и често ми задават въпроса:

„Възможно ли е да спася брака си, ако посещавам сесиите Ви, опитвайки да предизвикам промяна само от моя страна?“

Обикновено мога да прочета объркване и несигурност в очите на потърпевшите.

Емоциите са взели превес, способността за вземане на решения е замъглена…

Обикновено отговарям: „Зависи, но шансът да се подобри положението, ще се увеличи значително! Освен това най-малкото ще бъдете наясно със себе си как ще подходите дългосрочно към връзката!“

Тази книга е посветена именно на тези хора и техните трудни ситуации, чиято болка е останала все още в мен.

Реших да подходя отговорно и да споделя своя скромен принос към хилядите други, които вероятно са се оказали в подобно положение.

От срещите ми с тях се опитах да извлека принципите, които могат да съдействат за това трудните им ситуации да се подобрят значително.

Както обикновено, се опитвам да направя сложните неща прости и да ги сведа до една лесна за приложение формула.

You've purchased this product

See it in your library

View in Library
Sorry, this item is not available in your location.
Sold out, please go back and pick another option.
  • Size3.26 MB
  • Length130 pages

Checkout

Трудни ситуации

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$6.

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

    Gumroad Library

    Download from the App Store or text yourself a link to the app

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad