Edit product

€2+

Informačné karty o kráľoch Biblie

Informačné karty o kráľoch a prorokoch slúžia ako pomôcka pri lekciách o kráľoch a obsahujú základné informácie o kráľoch: meno kráľa a kráľovstva, obdobie kraľovania, biblické referencie a dôležité fakty z jeho života. Pri prorokoch je uvedené aj spojenie s Novou zmluvou.

Celý súbor je zložený z niekoľkých častí:

• Úvodné karty (pravidlá pre kráľa, ideálny kráľ, prázdna šablóna, kráľ Ježiš)

• Králi Spojeného kráľovstva (3 karty)

• Králi Judského kráľovstva (20 kariet)

• Králi Izraelského kráľovstva (19 kariet)

• Proroci (18 kariet)

• Králi exilu (7 kariet)

You've purchased this product

See it in your library

View in Library
Sorry, this item is not available in your location.
Sold out, please go back and pick another option.

Name a fair price:

  • Informačné karty o kráľoch Biblie od Saula po Artaxerxa

Checkout

Informačné karty o kráľoch Biblie

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$2.

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

    Gumroad Library

    Download from the App Store or text yourself a link to the app

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad