Is this your street address?

  Card

  ···· ···· ···· 4242
  Test card

  05/18

  Card

  Use a different card?

  Card

  pp paypal

  or pay with

  We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

  or pay with

  Please confirm your location:
  Your card will be charged .

  Thank you!

   Gumroad Library

   Download from the App Store or text yourself a link to the app

   Download from the App Store or text yourself a link to the app

   Send SMS
   Nevermind

   €25

    Gebrandmerkt, logboek van een N-VA campagne

    Gebrandmerkt, logboek van een N-VA campagne

    In 'Gebrandmerkt' beschrijft Erik Saelens de ontwikkeling en het verloop van de N-VA campagne in de aanloop naar de moeder aller verkiezingen, de verkiezingen op 25 mei 2014. Zijn persoonlijke verslag geeft een meeslepende en vooral onthutsende kijk van binnenuit op de actieve tegenkrachten vanuit media, politiek, cultuur en bedrijfsleven tegen de N-VA, tegen Brandhome en tegen Saelens zelf. Tegen die stroom in wist de N-VA campagne ongeziene resultaten te behalen en zette ze een nieuwe standaard op het terrein van politieke marketing en communicatie in België.

    Erik Saelens (40) is strategisch directeur van Brandhome, het bureau achter de verkiezingscampagne van de N-VA. Die campagne was voor hem een professioneel en persoonlijk keerpunt. Professioneel zette ze een nieuwe standaard voor politieke marketing en communicatie in België. En persoonlijk beleefde de campagnemaker het donkerste moment uit zijn leven. Hij schreef er het boek 'Gebrandmerkt' over.

    WAAROVER GAAT HET BOEK?

    "Gebrandmerkt is gebaseerd op het logboek dat ik vanaf de eerste dag van de N-VA campagne heb bijgehouden. Het beschrijft mijn professionele en persoonlijke ervaringen tijdens de campagne, en hoe de hele strategie, het hele concept, het hele plan erachter tot stand zijn gekomen. Heel wat aspecten komen aan bod: van het bedenken van de slogan Verandering voor Vooruitgang, de gele kabouters en de filmpjes met de N-VA leden tot en met de social media-aanpak. Het boek bevat slechts een fractie van alle aantekeningen die ik maakte, maar het geeft een authentiek beeld van die unieke periode. Zo krijg je als lezer ook de emotie van het moment mee. Je leert niet enkel de vakman Saelens kennen, maar evengoed de vader en de burger. Ik schotel de lezer het waarheidsgetrouwe verhaal voor van wat ik heb meegemaakt, hoe verbijsterend, prettig of verwonderlijk dat soms ook was."

    WANNEER BESLOOT JE EEN BOEK TE WIJDEN AAN DE CAMPAGNE?

    "Ik was dat oorspronkelijk niet van plan. Wel hield ik vanaf de eerste dag een zogeheten content & contact-logboek bij. Dat is standaardprocedure bij zeer gevoelige opdrachten. Ergens moet ik toen al geweten hebben dat onze campagne voor de N-VA een bijzonder verhaal ging worden. Toen in de weken na het partijcongres, in volle pre-campagne, niet alleen de N-VA maar ook Brandhome en ikzelf onder vuur kwamen te liggen, heb ik besloten het boek te schrijven. Want wat ik toen allemaal heb gezien en meegemaakt, is weerzinwekkend. Ik heb toen meer tegenwerking gekend dan in mijn hele professionele loopbaan. Het was voor mij het levende bewijs dat verandering in dit land, op alle vlakken en alle niveaus, broodnodig is."

    WAT IS HET GEHEIM ACHTER HET SUCCES VAN DE CAMPAGNE?

    "Anders durven denken. De kracht van zowel de N-VA top en -medewerkers als van onze eigen Brandhome ploeg om de klassieke communicatiekaders en denkpatronen te verlaten. Dat heeft geleid tot een niet-klassieke aanpak waarbij we een direct gesprek met de kiezers zijn aangegaan. En daarmee hebben we meteen ook de regie in handen genomen: niet enkel van de eigen N-VA campagne, maar in feite van de hele verkiezingscampagne. De N-VA bepaalde de agenda van en voor iedereen. En de andere partijen hebben dat pas begrepen toen het al te laat was. Ze waren zo druk bezig de N-VA op alle niveaus tegen te werken, dat ze niet doorhadden dat we hen onze campagne lieten versterken. Idem dito voor een aantal traditionele media. Al die tegenwerking heeft de N-VA-campagne alleen maar sterker gemaakt. Die zal dan ook de geschiedenis van de Belgische politieke marketing ingaan als een schoolvoorbeeld van een mislukte 'iedereen tegen' strategie die de kiezers net heeft overtuigd om voor de N-VA te kiezen."

    Sorry, this item is not available in your location.
    Sold out, please go back and pick another option.

    You have purchased this product previously. You can buy it again by clicking the button above.

    Card

    ···· ···· ···· 4242
    Test card

    05/18

    Card

    Use a different card?

    Card

    pp paypal

    or pay with

    We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

    or pay with

    Please confirm your location:
    Your card will be charged US$28.54.

    Your rental will be available for 30 days. Once started, you’ll have 72 hours to watch it as much as you’d like!

    Thank you!

     Gumroad Library

     Download from the App Store or text yourself a link to the app

     Download from the App Store or text yourself a link to the app

     Send SMS
     Nevermind