Edit product

$12

Makroøkonomi sammendrag SØK3525

Sammendrag for faget makroøkonomi for økonomer på BI. Dokumentet er delt inn i kapittel Dokumentet er delt inn i kapittel, basert på pensum og inneholder alt det teoretiske nødvendige for å skaffe seg en overordnet forståelse for faget. Du finner også et formelark, samt løsningsforslag for tidligere eksamener inkludert i dokumentet.


Antall sider: 63

Fagområde: Økonomi og administrasjon


Innhold:

- Nasjonalregnskap

- Økonomisk vekst

- Strukturell arbeidsledighet

- Penger og valuta

- Konjunkturteori

- Renter og inflasjon

- Økonomisk politikk


Annet:

- Formelark

- Løsningsforslag

You've purchased this product

See it in your library

View in Library
Sorry, this item is not available in your location.
Sold out, please go back and pick another option.

Checkout

Makroøkonomi sammendrag SØK3525

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$12.

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

  Gumroad Library

  Download from the App Store or text yourself a link to the app

  Takk for din bestilling.

  Har du spørsmål kan du ta kontakt ved å sende mail til post@markoo.no

  Lykke til på eksamen!

  Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

  Powered by Gumroad