Edit product

€0+

O mačiatku

„O mačiatku“ je obrázková knižka skladajúca sa z viac ako 50 ručne maľovaných obrázkov. Príbeh je inšpirovaný skutočnou udalosťou - pokusom o vraždu a zároveň je popretkávaný fikciou. Metafory v obrazoch zachytávajú časť z autorkinho života a prihovárajú sa čitateľom s cieľom reflektovať ich vlastné správanie. Silná expresívnosť obrazov má za úlohu vyvolať v čitateľoch hlbší emočný zážitok.

English: https://gumroad.com/l/eSpab

You've purchased this product

See it in your library

View in Library
Sorry, this item is not available in your location.
Sold out, please go back and pick another option.

Name a fair price:

0 ratings

 • 34 stranová elektronická obrázková knižka
 • Size7.83 MB
 • Length36 pages

Checkout

O mačiatku

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

  Gumroad Library

  Download from the App Store or text yourself a link to the app

  Ďakujem za váš záujem a podporu!

  Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

  Powered by Gumroad