Edit product
Your Cart
  Subtotal

  Is this your street address?

  Card

  ···· ···· ···· 4242
  Test card

  05/18

  Card

  Use a different card?

  Card

  pp paypal

  or pay with

  We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

  or pay with

  Please confirm your location:
  You'll be charged .

  Your purchase was successful!

  We charged your card and sent you a receipt

   Gumroad Library

   Download from the App Store or text yourself a link to the app

   €2.10

   Paulínyová, Simona: Nekonečná láska

   Tá to kniha obsahuje príbeh o láske ktorú pravdepodobne zažil každý z vás.

   Je to láska medzi dvoma ženami, ktoré sa do seba zamilovali ale osud im nedoprial, ich cestu im vždy pretínal a všetko im komplikoval.

   Je to písané v básňach, preto že jedine vtedy človek najlepšie vyjadrí svoje pocity.

   Pri tej to knihe sa môžte sa mi seba opýtať či existuje nekonečná láska aj napriek osudu.

   Tá to kniha má inšpirovala k tomu že nádej umiera posledná a že vždy sa oplatí bojovať. Je na každom z vás čo si sami vyberiete.

   You've purchased this product

   See it in your library

   View in Library
   Sorry, this item is not available in your location.
   Sold out, please go back and pick another option.

   Checkout

   Paulínyová, Simona: Nekonečná láska

   Enter your info to complete your purchase

   Card

   ···· ···· ···· 4242
   Test card

   05/18

   Card

   Use a different card?

   Card

   pp paypal

   or pay with

   We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

   or pay with

   Please confirm your location:
   You'll be charged US$2.37.

   Your purchase was successful!

   We charged your card and sent you a receipt

    Gumroad Library

    Download from the App Store or text yourself a link to the app

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad