Edit product

$6

[D117] Nhà hành chính trường dạy nghề kỹ thuật Việt Đức, Hà Tĩnh

- Chủ đầu tư: Trường dạy nghề kỹ thuật Việt Đức, Hà Tĩnh

- Tư vấn thiết kế: Cty tư vấn ĐTPT&XD - Bộ Công Nghiệp

- Hồ sơ phần cấp thoát nước bao gồm các bản vẽ: phần cấp thoát nước trong nhà (mặt bằng cấp thoát nước chi tiết các tầng, mặt bằng cấp thoát nước chi tiết các khu vệ sinh, sơ đồ không gian cấp thoát nước, các chi tiết), phần cấp thoát nước ngoài nhà (mặt bằng cấp nước ngoài nhà, mặt bằng mạng lưới thoát nước mưa, cắt dọc các tuyển ống thoát nước mưa, mặt bằng mạng lưới thoát nước sinh hoạt, cắt dọc các tuyến ống thoát nước sinh hoạt, cấp thoát nước khu xưởng điện, chi tiết hố thoát nước mưa, chi tiết mương thoát nước mưa, chi tiết hố thăm và các chi tiết khác)

- Thể loại công trình: Công trình giáo dục, văn hóa


Liên hệ:

- Phone: 0396.39.36.31

- Email: sontrannguyenvan@gmail.com

Cách thức mua:

- Mua trực tiếp tại Cầu Giấy, Hà Nội hoặc chuyển khoản ngân hàng.

- Giao dịch 24/24, tất cả các ngày trong tuần.

- Liên hệ số điện thoại để biết thêm chi tiết.

- Sau khi thanh toán sẽ nhận file qua email ngay.

- Không hỗ trợ xem trước bản vẽ.

- Cam kết mỗi hồ sơ có đầy đủ bản vẽ như trong phần mô tả.

- Tất cả đều là file CAD chính thức của các dự án.

- Bảo hành trong trường hợp file CAD bị lỗi hoặc không đúng nội dung mô tả.

You've purchased this product

See it in your library

View in Library
Sorry, this item is not available in your location.
Sold out, please go back and pick another option.
  • Size19 MB

Checkout

[D117] Nhà hành chính trường dạy nghề kỹ thuật Việt Đức, Hà Tĩnh

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$6.

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

    Gumroad Library

    Download from the App Store or text yourself a link to the app

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad