Edit product

Членска програма на АИСК

Ето какво ще получиш, ако се присъединиш към нашата професионална общност, обединяваща усилията на специалисти и любители в търсене на лично и семейно удовлетворение:

✓ Достъп до нашата онлайн-библиотека с материали при директно консултиране на индивиди и семейства от 20-годишния ни опит;

✓ Онлайн-систематизирани справочници (тестове, инфографики, стратегии) за значително подобрение на почти всяка лична и семейна ситуация;

✓ Уебинари и интервюта на всеки две седмици с основателите и външни експерти в областа на индивидуално и семейно здраве;

✓ 20% отстъпка от обичайните ни цени за психологични консултации, психотерапия и семейна терапия;

✓ Достъп до затворена Facebook-група на нашата онлайн-общност, свързваща експерти, любители и хора в нужда.

Sorry, this item is not available in your location.
Sold out, please go back and pick another option.

0 ratings

Checkout

Членска програма на АИСК

Enter your info to begin your Monthly subscription. You can cancel anytime.

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$8.32 today.

Your subscription was successful!

We charged your card and sent you a receipt

    Gumroad Library

    Download from the App Store or text yourself a link to the app

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad