Edit product

€2.60

Pekař, Čeněk: Zastřel mě

Nic, co se nám v životě děje, nevzniká bez příčiny, bez prvotního podnětu a impulzu, bez slov a činů, bez energie. Ano, to je to správné slovo – energie. Já ji s radostí dávám do slov a vět, do veršů plných jinotajů, do ZEN koánů, jenž nemají jiné řešení než vhled. Vhled do energie – mé, tou Vaší. Vidím realitu jako pole energie, jako Tao v Dharmě, jako prostor variant, jako hřiště pro interakce interferujících energií.

Jak kdysi prohlásil J. R Mayerl:

„Ex nihilo nihil fiti“ neboli „z ničeho se nic neudělá“.

Bez Vaší energie by nebylo té mojí a naopak.

Pokud se optá čtenář autora

„Mimo slova i mimo věty, jak mi sdělíš svou pravdu?“

Autor zůstane tiše sedět.

Čtenář v úžasu vstane, neboť pochopí:

„Tvá vstřícnost mně ukázala směr, dál už půjdu správnou cestou.“

Poté co čtenář odešel, zeptal jsem se Autora, jak toho dosáhl:

„Dobrému čtenáři stačí stín knihy,“ řekl Autor.

You've purchased this product

See it in your library

View in Library
Sorry, this item is not available in your location.
Sold out, please go back and pick another option.

Checkout

Pekař, Čeněk: Zastřel mě

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

Please confirm your location:
You'll be charged US$3.07.

Your purchase was successful!

We charged your card and sent you a receipt

    Gumroad Library

    Download from the App Store or text yourself a link to the app

    Good news! Since you already have a Gumroad account, it's also been added to your library.

    Powered by Gumroad