Trần Quang Khải

Ngày Sinh 22/02/1999

Địa chỉ Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Giới thiệu Trần Quang Khải là Founder và CEO của Sneaker Daily. Trước đó, Trần Quang Khải từng giữ vai trò là Managing Editor tại GameTV cũng như các vai trò quan trọng khác tại Authentic Shoes và Authentic Bag. Sau hơn 6 tháng dẫn dắt, Sneaker Daily đã vươn lên trở thành một trong những trang thông tin điện tử về thời trang Sneaker và Streetwear lớn nhất Việt Nam và là đối tác chính thức với một số thương hiệu Việt như Ananas, Grimm DC, LIDER, HBS...

Website: https://sneakerdaily.vn/2020/06/13/thong-tin-founder/

Số Điện Thoại: 0948334705

BLOG: http://tranquangkhai2202.blogspot.com/

Twitter: https://twitter.com/tranquangkhai99

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSRl0p7Katqdnt9sNx-JsEw/about

Pinterest: https://www.pinterest.com/tranquangkhai220299/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tranquangkhai2202

Github: https://github.com/tranquangkhai2202

Tumblr: https://tranquangkhai2202.tumblr.com/

Soundcloud: https://soundcloud.com/tranquangkhai2202

BLOG: https://tranquangkhai220299.wordpress.com/

Flickr: https://www.flickr.com/people/tranquangkhai2202/

Goodreads: https://www.goodreads.com/tranquangkhai2202

Gavatar: https://vi.gravatar.com/tranquangkhai220299

About: https://about.me/tranquangkhai2202/

https://issuu.com/tranquangkhai2202

https://tranquangkhai22029.wixsite.com/tranquangkhai2202

https://catchthemes.com/support-forum/users/tranquangkhai2202/

http://tranquangkhai2202.mystrikingly.com/

https://tranquangkhai2202.hatenablog.com/